Muuseumitunni õppemängud

Liikuv ja täpsusviset nõudev õppemäng, kus kirjelduste abil saab nuputada, missuguse esemega on tegemist. Objekti otsimine ja selle avastamine muusemiruumidest. Sobib I-III kooliastme õpilastele. Lõiming eesti keele ja kehalise kasvatuse tundidega.

Õppemäng “Ajalooallikad” toetab II kooliastme õpilaste ajalootunnis käsitletud teemat. Lõiming eesti keele ja ajaloo tundidega.

Õppemäng “Leia eseme juurde kuuluv tegevus!” See õppemäng toetab I-II kooliastme õpilastele eesti keele tunnis nimisõnade ja tegusõnade teemat ja matemaatikas mõiste “Paar”. Kõiki neid esemeid näeme muuseumis ja saame neid ka katsuda. Lõiming eesti keele ja matemaatika  tundidega.

Töölehed “Otsi pildil olev objekt muuseumist üles ja täida lüngad!” I kooliastmele. Lõiming kunstiõpetuse ja eesti keele tundidega.

Töölehed “Leia muuseumist sama ese, mis piltidel ja täida ülesanded!” II kooliastmele. Lõiming eesti keele ja ajaloo tundidega.

Meisterdame puust loomakesi. Sobib I-III kooliastmele. Lõiming tehnoloogia- ja (käsi)tööõpetuse, eesti keele ja ajaloo tundidega.

Meisterdame lõngast nuku. Sobib I-II kooliastmele. Vastavalt õppeasutuse soovile võime lõnganuku käed asendada näpunööriga või punutud paelaga. Lõiming käsitöö või tööõpetuse tundidega.

Meisterdame munakarpidest muuseumihiire. Sobib I-II kooliastmele. Lõiming tööõpetuse- ja kunstiõpetuse tundidega.

Universaalne liikumapanev täringumäng I-III kooliastmele. Lõiming eesti keele, matemaatika, kehalise kasvatuse ja ajaloo tundidega.

Universaalne õppemäng Kriidikuga. Sobib I-III kooliastmele. Sõltuvalt õppeasutuse soovidest on lõiming eesti keele, kunstiõpetuse, tööõpetuse, matemaatika, kehalise kasvatuse ja ajaloo tundidega.